Jak nakupovat

Výběr zboží

Na hlavní straně naleznete KATEGORII PRODUKTŮ. Vyberte si, co Vás zajímá. V detailu jsou podrobnější informace a technické hodnoty a také VARIANTY zboží s informacemi, jako je jednotka, ceny za danou jednotku a balení.

UPOZORNĚNÍ: Ve většině případů prodáváme  pouze celá balení.  

Položku, o kterou máte zájem vepište (zkopírujte), do objednávkového formuláře. Objednávku naleznete na hlavní liště.

Sekce POPIS, VARIANTY , CENA lze rozkliknout pro kontrolu, nebo informaci.

Vyplňte Vaše jméno, email a předmět objednávky.

Odešlete závaznou objednávku kliknutím na tlačítko „odeslat„. Na základě této objednávky Vám bude vystaven doklad (faktura nebo proforma faktura). Váš souhlas je nutný, neboť Vám bude doplněno poštovné, které se mění s počtem a druhem zboží.

Budeme se snažit vše zabalit s co nejmenším počtem balení.

Způsoby plateb

1. Dobírou: Platíte až při převzetí zboží.

2. Převodem: Po vyplnění a odeslání objednávky, uhradíte příslušnou částku na náš bankovní účet a to na základě zálohové faktury, případně proforma faktury, kterou Vám zašleme. Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky.  Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

3. Hotově: Tuto možnost vybírejte pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. Platbu za objednávku provedete při odběru zboží na adrese prodejního skladu v Ostravě Michálkovicích, Československé armády 95/413.

Způsoby dopravy

Pro dopravu zboží můžete vybrat následující způsoby:

1. Česká Pošta: Přepravní služba, která zboží doručí v až k Vám domů.
Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště.

2. Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší prodejně. Objednávku tedy můžete zaplatit i hotově.

Právo odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČO) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že jste podnikatelem, tzn.  právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Informace

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČO) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží. V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Zákazník může vrátit zboží poštou, nebo osobně. V obou případech platí adresa prodejního skladu v Ostravě Michálkovicích, Čs. Armády 95/413. S kopií prodejního dokladu – neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

Pokud došlo k záměně a bylo Vám zasláno jiné zboží, můžete jej okamžitě vrátit a peníze Vám budou neprodleně vráceny zpět.

Řešení sporů a stížností

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dewitky.cz. Stížnost lze také zaslat písemně na adresu prodejního skladu v Michálkovicích, Čs. Armády 95/413. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně poštou na udanou adresu.

V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak firma DEWitky, s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt – zákaznickou linku – telefon +420 776 566 078 na jednatelku firmy Ing. Tománkovou pro vyřešení nastalé situace.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., z občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Zákazníkem (Kupujícím) inernetového obchodu DEWITKY.cz je buď kupující – spotřebitel ve smylsu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nebo kupující – podnikatel, který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

– zboží bylo reklamováno po záruční době
– zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
– zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
– zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
– došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY můžete stáhnout a vyplněný jej pak zašlete na e-mail: info@dewitky.cz

Více informací naleznete uvnitř dokumentu.

2020 DE WITKY, s.r.o