FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Formulář si zkopírujte a pošlete emailem nebo poštou 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát: SEM ZAŠLETE FORMULÁŘ

Prodávající: De Witky, s.r.o.

IČO: 25847392 DIČ: CZ25847392

poštou na adresu: Československé armády 95/413, 715 00 OSTRAVA Michálkovice

emailem na : info@dewitky.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……… jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě objednal zboží ………………….., číslo objednávky ………..…, v hodnotě …………….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……………

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši………………………. Kč na můj bankovní účet číslo …………………………………..…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………….…. dne ………………….

Jméno a příjmení spotřebitele

0 reakcí

Napsat komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Zajímá nás Váš názor!

Napsat komentář